Poradnik kupującego ABC fotografii – kompozycja
Strona główna  >  Konkursy  >  Pocztówka z wakacji


Jeśli chcesz być na bieżąco z tym,
co dzieje się w świecie fotografii oraz otrzymywać informacje o nowych artykułach publikowanych w naszym serwisie, zapisz się do FOTOlettera.


Zapisz Wypisz

Porównywarka Porównywarka kompaktów Porównywarka kompaktów Porównywarka lustrzanek Porównywarka obiektywów
Czy wiesz, że ...
Już w 1965 roku Canon zaprezentował lustrzankę małoobrazkową (model Pellix) ze stałym, półprzepuszczalnym lustrem?
Polecamy

Patagonia 2012

FotoGeA.com O fotografowaniu i podróşach

Akademia Fotoreportażu

FotoIndex

Chronoskron

Foto moon pl
 
Kurs Fotografii Warszawa
[Pocztówka z wakacji]
I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest portal Fotografuj.pl, zwany dalej "Organizatorem".
2. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników serwisu do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.fotografuj.pl od 1 do 31 sierpnia 2009 r.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy fotografia jest ich pasją, czy także wykonywanym zawodem.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.
4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie www.fotografuj.pl, podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail oraz załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, przypominającego typową pocztówkę lub widokówkę.
3. Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG, nie może przekraczać wymiarów 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość oraz objętości 180 kB. Minimalne zaś nie może być mniejsze niż 300 pikseli w każdym z wymiarów.
4. Wypełnienie formularza i wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach serwisu fotografuj.pl, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu.
7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z członków redakcji portalu Fotografuj.pl.
2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs.
3. W konkursie przyznanych zostanie pięć nagród głównych w postaci zestawów książek z serii "Warsztaty fotograficzne" o łącznej wartości 245 zł, składających się z następujących tytułów:
"Zdjęcia makro" – Jeff Wignall
"Ekspozycja" – Blue Fier
"Oświetlenie" – Chris Bucher
"Kompozycja" – Haje Jan Kamps
"Fotografowanie dzieci" – Ginny Felch, Allison Tyler Jones
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach portalu w terminie 15 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Osoby, których zdjęcia zostaną opublikowane na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
3. Po otrzymaniu powiadomienia zwycięzcy są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy, z którego powstała zwycięska fotografia, zgłoszona na konkurs oraz następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL,
- telefon kontaktowy,
- adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda.
4. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na koszt Organizatora na podany adres pocztowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania powyższych danych.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.
6. Brak powyższych danych zwycięzcy w terminie 5 dni od daty przesłania powiadomienia o wygranej bądź nieodebranie przesłanej nagrody w ciągu 30 dni zwalnia Organizatora z obowiązku wydania nagrody.
7. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), po uprzednim potrąceniu części pieniężnej nagrody odpowiadającej wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Podanie danych osobowych w wiadomości e-mail jest dobrowolne.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail redakcja@fotografuj.pl, w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.
Konkurs  Konkurs
Nocą wszystko wygląda inaczej

Pod osłoną nocy świat wygląda inaczej. Przenikają go miejskie światła, iluminacje budynków i głębia czerni. Fotografowanie przy słabym oświetleniu nie należy do najłatwiejszych, ale może przynieść fantastyczne, oryginalne efekty i wiele radości. Zabierzcie aparaty na nocną wyprawę i pokażcie, co uda Wam się uchwycić!
Nocą wszystko wygląda inaczej
 
Ostatnio dodane zdjęcie:
[30.11.2018]
Autor:
Ilona Idzikowska
 
Dodaj swoje zdjęcie
Przejdź do galerii
Poprzednie konkursy
Nagrody w konkursie

 


AKTUALNOŚCI | SPRZĘT | EDYCJA OBRAZU | TEORIA | PRAKTYKA | SZTUKA
Mapa serwisu mapa serwisu Reklama reklama Kontakt kontakt
Czas generacji: 1.013s.