Poradnik kupującego ABC fotografii – kompozycja
Strona główna  >  Aktualności  >  Oprogramowanie  >  Nikon Capture NX – aktualizacja, wersja 1.2.0


Jeśli chcesz być na bieżąco z tym,
co dzieje się w świecie fotografii oraz otrzymywać informacje o nowych artykułach publikowanych w naszym serwisie, zapisz się do FOTOlettera.


Zapisz Wypisz

Porównywarka Porównywarka kompaktów Porównywarka kompaktów Porównywarka lustrzanek Porównywarka obiektywów
Czy wiesz, że ...
Jedną z postaci greckiego Kościoła Prawosławnego jest Święty Nikon?
Polecamy

Patagonia 2012

FotoGeA.com O fotografowaniu i podróşach

Akademia Fotoreportażu

FotoIndex

Chronoskron

Foto moon pl
 
Kurs Fotografii Warszawa

Nikon Capture NX – aktualizacja, wersja 1.2.0
Dodał: Przemysław Imieliński 08.08.2007
Firma Nikon opublikowała kolejną aktualizację programu do edycji zdjęć i wywoływania plików RAW. Lista usuniętych błędów jest bardzo obszerna.


Ze strony wparcia technicznego firmy Nikon można pobrać plik aktualizujący program Nikon Capture NX. Usuwa on wiele z dostrzeżonych przez użytkowników błędów. Poniżej lista wprowadzonych zmian w odniesieniu do wersji aplikacji przeznaczonej dla systemów operacyjnych Windows i Mac OS:

Zmiany wprowadzone w wersji 1.2.0 przeznaczonej do systemu Windows i komputerów Macintosh:
 • Szybsze otwieranie zdjęć.
 • Podczas wykonywania dowolnej z wymienionych poniżej operacji jest obecnie wyświetlany na pasku tytułu okna zdjęcia komunikat "updating image" (aktualizowanie zdjęcia). Gdy jest wyświetlany komunikat "updating image" (aktualizowanie zdjęcia), można nadal wprowadzać korekty obrazu i wykonywać inne czynności (na komputerach Apple Macintosh jest to możliwe w przypadku systemu Mac OS X w wersji 10.4 lub nowszej).
  – Otwieranie zdjęcia
  – Wybranie innej wersji z menu Version (Wersja)
  – Wybranie z menu File (Plik) polecenia Revert (Przywróć)
 • Po wybraniu z menu File (Plik) polecenia Open With… (Otwórz za pomocą), w przypadku zdjęcia zapisanego na dysku CD-R lub na innym nośniku przeznaczonym tylko do odczytu, zdjęcie jest najpierw kopiowane do osobnej lokalizacji, a następnie otwierane w innym programie.
 • Po wybraniu w menu View (Widok) polecenia Show Lost Shadows (Pokaż utracone cienie) i zmniejszeniu następnie proporcji obrazu, ulega zmianie zakres utraconych cieni. Błąd ten został usunięty.
 • Jeśli rozmiar lub rozdzielczość zdjęcia były określone za pośrednictwem polecenia Size | Resolution… (Rozmiar | rozdzielczość) z menu Edit (Edycja) i ustawienie to zostało zapisane przy użyciu polecenia Save Settings… (Zapisz ustawienia) z menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze), proporcje przetwarzanych zdjęć były nieprawidłowe, gdy zapisany plik ustawień był stosowany przy przetwarzaniu zbiorczym zdjęć zarejestrowanych w różnych orientacjach. Błąd ten został usunięty.
 • Został usunięty błąd, który powodował, że zdjęcia w formacie RAW zarejestrowane aparatem D1X przy ustawieniu czułości wynoszącym ISO 570 wyglądały na całkowicie czarne.
 • Został usunięty błąd, który powodował zniekształcanie zdjęć zapisywanych przy wysokiej wartości parametru Radius (Promień) (wartość w palecie Gaussian Blur (Rozmycie Gaussa): menu Adjust (Korekta) > Focus (Ostrość) > Gaussian Blur… (Rozmycie Gaussa)).
 • Został usunięty błąd, który uniemożliwiał wyświetlanie na palecie LCH suwaków szerokości Color Lightness (Jasność kolorów), Chroma (Chrominancja) i Hue (Odcień).
 • Jeśli parametr Hue (Odcień) i inne ustawienia z palety LCH zostały zapisane za pomocą polecenia Batch (Przetwarzanie zbiorcze) > Save Settings… (Zapisz ustawienia) i ustawienia te zastosowano następnie do innego zdjęcia, wartości ustawień były czasami nieprawidłowe i nie można było przemieszczać punktów. Błędy te zostały usunięte.
 • Został usunięty błąd, który czasami uniemożliwiał prawidłowe działanie polecenia Set Gray Point (Ustaw punkt szarości) dostępnego w menu Base Adjustments (Podstawowe dopasowania) > Camera Adjustments (Dopasowania aparatu) > White Balance (Balans bieli).

Zmiany wprowadzone w programie Capture NX w wersji 1.2.0 przeznaczonej do systemu Windows:
 • Został usunięty błąd, który uniemożliwiał zapisywanie zdjęć, gdy była ustawiona bardzo wysoka wartość rozmiaru lub rozdzielczości przy użyciu opcji Size | Resolution… (Rozmiar | rozdzielczość) z menu Edit (Edycja).
 • Gdy zdjęcie zostało skorygowane poprzez wybranie opcji D-Lighting… z podmenu Light (Oświetlenie) w menu Adjust (Korekta), a następnie otwarto kolejne zdjęcie, na środku nowego zdjęcia pojawiał się czarny pas. Błąd ten został usunięty.
 • Został usunięty błąd, który uniemożliwiał zapisywanie zdjęć skorygowanych przy użyciu opcji Adjust (Korekta) > Color Profile… (Profil kolorów) i Adjust (Korekta) > Color (Kolor) > LCH…
 • Po wybraniu opcji w spisie treści pomocy (Help (Pomoc) > Contents (Spis treści)) zdjęcia nie były czasami wyświetlane lub pojawiały się niewłaściwe okna dialogowe. Błędy te zostały usunięte.
 • Jeśli ustawienia Color Lightness (Jasność kolorów), Chroma (Chrominacja) i Hue (Odcień) na palecie LCH zostały zapisane za pomocą polecenia Batch (Przetwarzanie zbiorcze) > Save Settings… (Zapisz ustawienia) i ustawienia te były następnie stosowane do innego zdjęcia, suwaki Width (Szerokość) nie były wyświetlane prawidłowo. Błąd ten został usunięty.
 • Został usunięty błąd, który powodował różnice między wartościami wyświetlanymi na palecie Levels & Curves (Poziomy i krzywe) a wyświetlanymi w obszarze Watch Points (Punkty obserwacyjne) palety Photo Info (Informacje o zdjęciu).
 • Gdy w obszarze Advanced (Zaawansowane) okna dialogowego Color Control Point (Punkt sterowania kolorem) była wybrana opcja All (Wszystkie), po dodaniu nowego punktu sterowania kolorem jego ustawienie było przywracane do ustawienia domyślnego (BCS). Błąd ten został usunięty.
 • Gdy jedna z palet ustawień punktów sterowania była zminimalizowana, po przesunięciu dowolnego z suwaków punktu sterowania wszystkie suwaki powracały do pierwotnego położenia. Błąd ten został usunięty.
 • Jeśli wewnętrzny dysk twardy i zewnętrzny dysk twardy zawierały foldery o takich samych nazwach, foldery na każdym z dysków były wyświetlane w różnej kolejności w oknie File Directory (Katalog plików). Są one teraz wyświetlane w identycznej kolejności.
 • Został usunięty problem, który powodował wyświetlanie komunikatu o błędzie po kliknięciu narzędzia Rotate (Obrót) w przypadku folderu wybranego w oknie Browser (Przeglądarka).
 • Został usunięty problem, który powodował wyświetlanie komunikatu o błędzie i uniemożliwiał drukowanie, gdy drukarka była inicjowana w trakcie ładowania miniatur w oknie Browser (Przeglądarka).
 • Został usunięty problem, który powodował wyświetlanie komunikatu o błędzie i uniemożliwiał drukowanie przy próbie drukowania na zgodnej drukarce formatu 6 × 9 cali po wybraniu ustawienia 6 x 9 inch (6 x 9 cali) na panelu Page Layout (Układ strony) w oknie dialogowym Print layout (Układ wydruku).
 • Po zmianie rozmiaru czcionki używanej do drukowania informacji o zdjęciu (metadanych) za pomocą przycisku Change… (Zmień) w oknie dialogowym Meta Data (Metadane) (okno dialogowe Print layout (Układ wydruku) > przycisk Meta Data… (Metadane)) informacje szczegółowe (Detail Information) nie były drukowane prawidłowo. Błąd ten został usunięty.
 • Gdy zdjęcia były drukowane z użyciem profilu drukarki określonego na panelu Color Management (Zarządzanie kolorami) w oknie dialogowym Preferences (Preferencje), określony profil zdjęcia był stosowany tylko do części drukowanych zdjęć. Błąd ten został usunięty.
 • Został usunięty błąd, który uniemożliwiał otwieranie za pomocą polecenia File (Plik) > Open Image… (Otwórz zdjęcie) zdjęć o nazwach składających się ze znaków dwubajtowych.
 • Przy próbie otwierania zdjęć zapisanych w folderach o długich nazwach lub zdjęć o długich nazwach plików pojawiał się komunikat o błędzie i nie można było otworzyć zdjęć. Błąd ten został usunięty.
 • Jeśli nazwy plików zdjęć, których czas rejestracji zawierał ciąg 00, były zmieniane z użyciem opcji File Naming (Nadawanie nazw plikom) wymienionych poniżej, nowe nazwy plików nie były nadawane prawidłowo. Błąd ten został usunięty.
  – Nic nie było wprowadzone w polach Prefix (Przedrostek) i Suffix (Przyrostek)
  – Dla opcji Sequential Number (Kolejny numer) było wybrane ustawienie Date/Time Shot (Data/godzina rejestracji) z opcjami yymmdd (rrmmdd) i hhmmss (ggmmss).
 • Jeśli wiele zdjęć było korygowanych, a następnie zapisywanych równocześnie w osobnych plikach za pomocą polecenia File (Plik) > Save As… (Zapisz jako), podczas zapisywania zdjęć pojawiał się komunikat o błędzie. Błąd ten został usunięty.
 • Po wybraniu opcji Turn on DEP for all programs and services except those that I select: (Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej:) na panelu Data Execution Prevention (Zapobieganie wykonywaniu danych), który został otwarty poprzez kliknięcie przycisku Settings (Ustawienia) na panelu Advanced (Zaawansowane) w oknie dialogowym System Properties (Właściwości systemu), nie można było zapisywać zdjęć. Błąd ten został usunięty (Windows XP).
 • Gdy zdjęcia modyfikowane w ramach przetwarzania zbiorczego były wyświetlane w oknie Browser (Przeglądarka), w rogach ich miniatur pojawiały się czarne kwadraty. Błąd ten został usunięty (Windows 2000).
 • Jeśli na panelu Pointer Options (Opcje wskaźnika) w oknie dialogowym Mouse Properties (Właściwości: Mysz) zostało zaznaczone pole wyboru Automatically move pointer to the default button in a dialog box (Automatycznie przenieś wskaźnik na domyślny przycisk w oknie dialogowym), kliknięcie punktu sterowania powodowało nieoczekiwane przemieszczanie się wskaźnika myszy. Błąd ten został usunięty.
 • Został usunięty błąd, który powodował, że używane pióro cyfrowe nagle przestawało reagować na polecenia.
 • Został usunięty błąd, który w przypadku duńskiej wersji systemu operacyjnego powodował pojawianie się znaku „@” w niektórych etykietach menu.
 • Został usunięty błąd, który w przypadku koreańskiej wersji systemu operacyjnego uniemożliwiał wyświetlanie linii siatki po wybraniu w menu View (Widok) polecenia Show Grid (Pokaż siatkę).

Zmiany wprowadzone w programie Capture NX w wersji 1.2.0 przeznaczonej do komputerów Macintosh:
 • Został usunięty błąd, który uniemożliwiał dokładne odzwierciedlenie profilu monitora dla pomocniczego wyświetlacza, gdy była używana konfiguracja z wieloma monitorami.
 • Tekstu skopiowanego przy użyciu skrótu klawiaturowego [Command] + [C] nie można było wkleić przy użyciu skrótu klawiaturowego [Command] + [V] w polu nazwy pliku wyświetlonym za pomocą polecenia File (Plik) > Save As… (Zapisz jako). Błąd ten został usunięty.
 • Po otwarciu panelu Site Map (Mapa witryny) za pomocą polecenia Help (Pomoc) > Contents… (Spis treści) zdjęcia nie były czasami wyświetlane lub pojawiały się niewłaściwe okna dialogowe. Błędy te zostały usunięte.
 • Jeśli nazwa profilu drukarki zawierała dwubajtowe znaki, tekst wyświetlany w menu rozwijanym Printer profile (Profil drukarki) na panelu Color Management (Zarządzanie kolorami) w oknie dialogowym Preferences (Preferencje) był zniekształcony. Błąd ten został usunięty.

Aktualizacja Nikon Capture NX, wersja 1.2.0:
Windows: nikoneurope-pl.custhelp.com (ok. 17 MB)
Macintosh: nikoneurope-pl.custhelp.com (ok. 37 MB)

Zobacz także:
Nikon RAW Codec – wersja 1.02
Nikon Coolpix S6, P1 i P2 – nowy firmware, wersja 1.1
Nikon Camera Control Pro 1.3.1 – aktualizacja dla Macintoshy
Nikon RAW Codec – wersja 1.01
Nikon Capture NX – bezpłatne porady i sztuczki
Nikon View Pro nie będzie
Nikon Capture NX teraz w wersji 1.1.0
Obsługa NEF'ów w Windows Vista według Nikona
Poprawiona wersja Nikon RAW Codec już wkrótce
Powrót do listy aktualności
Konkurs  Konkurs
Nocą wszystko wygląda inaczej

Pod osłoną nocy świat wygląda inaczej. Przenikają go miejskie światła, iluminacje budynków i głębia czerni. Fotografowanie przy słabym oświetleniu nie należy do najłatwiejszych, ale może przynieść fantastyczne, oryginalne efekty i wiele radości. Zabierzcie aparaty na nocną wyprawę i pokażcie, co uda Wam się uchwycić!
Nocą wszystko wygląda inaczej
 
Ostatnio dodane zdjęcie:
[30.11.2018]
Autor:
Ilona Idzikowska
 
Dodaj swoje zdjęcie
Przejdź do galerii
Poprzednie konkursy
Nagrody w konkursie

 


AKTUALNOŚCI | SPRZĘT | EDYCJA OBRAZU | TEORIA | PRAKTYKA | SZTUKA
Mapa serwisu mapa serwisu Reklama reklama Kontakt kontakt
Czas generacji: 0.465s.